Giấy báo tử

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Giấy báo tử | Mẫu số 3-LS1 . . Số:./ CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày tháng năm GIẤY BÁO TỬ .chứng nhận: Ông (bà):. Năm sinh: Nguyên quán: Trú quán:. Nhập ngũ (tham gia cách mạng) ngày. tháng năm Cấp bậc, chức vụ:. Cơ quan, đơn vị: Đã hy sinh : Ngày tháng năm Tại: Trong trường hợp: . . Thi hài mai táng tại: . trình Chính phủ công nhận và tặng bằng TQGC cho ông (bà):.l à liệt sỹ Thân nhân của liệt sĩ: . gồm: - Cha là:. sinh năm: (còn sống, đã chết) - Mẹ là: sinh năm: (còn sống, đã chết) Hiện cư trú tại:. - Người có công nuôi liệt sĩ (nếu có). Hiện cư trú tại:. - Vợ hoặc chồng là: sinh năm:. (còn sống, đã chết) và . con, hiện cư trú tại:. . Đính kèm: . (Cơ quan cấp giấy, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.