Giấy báo tử

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Giấy báo tử | Mẫu số 3-LS1 . . Số:./ CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày tháng năm GIẤY BÁO TỬ .chứng nhận: Ông (bà):. Năm sinh: Nguyên quán: Trú quán:. Nhập ngũ (tham gia cách mạng) ngày. tháng năm Cấp bậc, chức vụ:. Cơ quan, đơn vị: Đã hy sinh : Ngày tháng năm Tại: Trong trường hợp: . . Thi hài mai táng tại: . trình Chính phủ công nhận và tặng bằng TQGC cho ông (bà):.l à liệt sỹ Thân nhân của liệt sĩ: . gồm: - Cha là:. sinh năm: (còn sống, đã chết) - Mẹ là: sinh năm: (còn sống, đã chết) Hiện cư trú tại:. - Người có công nuôi liệt sĩ (nếu có). Hiện cư trú tại:. - Vợ hoặc chồng là: sinh năm:. (còn sống, đã chết) và . con, hiện cư trú tại:. . Đính kèm: . (Cơ quan cấp giấy, ghi rõ họ tên, chức vụ)

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG