Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ | Mẫu số 3-LS2 UBND TỈNH (THÀNH PHỐ). Quận (huyện): Xã (phường) GIẤY CHỨNG NHẬN THÂN NHÂN TRONG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ) Uỷ ban nhân dân xã(phường): . Chứng nhận ông (bà):. Nguyên quán: Có những thân nhân chủ yếu sau: STT Họ và tên Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay Ghi chú (nếu chết thì ghi rõ ngày, tháng, năm) Ghi chú những điều cần thiết ( gia đình có liệt sỹ nào khác, chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ tổ quốc, ghi rõ họ tên liệt sỹ). . . . Uỷ ban nhân dân xã, phường đã trao đổi thống nhất với gia đình về những điểm ghi trong giấy chứng nhận này. TM. GIA ĐÌNH ., ngày. tháng. năm TM .UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ , PHƯỜNG

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.