Bản khai cá nhân

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Bản khai cá nhân | Mẫu số 10 - CC1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày. tháng. năm 200. BẢN KHAI CÁ NHÂN Họ và tên . Năm sinh: Nguyên quán:. Trú quán:. Đã được Nhà nước tặng: - Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:. ngày. tháng. năm .của Chủ tịch nước. - Huân chương kháng chiến hạng: theo Quyết định số: ngày . - Huy chương kháng chiến hạng: theo Quyết định số: . Các chế độ chính sách đã hưởng: - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Kháng chiến Chứng nhận của UBND xã (phường). Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký của ông (bà):. là đúng sự thật. Ngày. tháng. năm. (Ký tên, đóng dấu) Người khai (ký, ghi rõ họ tên)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.