Thủ tục Cấp sổ lao động

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Cấp sổ lao động | Thủ tục Cấp sổ lao động Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động: Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn theo quy đinh; Bước 2: Đến tại Sở Lao động để điền tờ khai cấp sổ theo mẫu Bước 3: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Bước 4: Nhận két quả. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chánh: Bước 1: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho đại diện tổ chức , DN. - Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý Bước 3: Trả kết quả Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phần hồ sơ: 1. Danh sách đăng ký cấp sổ lao động của doanh nghiệp (Bản chính) 2. Tờ khai cấp sổ (Bản chính) 3. Sổ lao động (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Thông tư số 1/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    21    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.