Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài | Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở LĐ-TBXH Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động: Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn theo quy đinh, trong đó có việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp; Bước 2: Đại diện DN, tổ chức nộp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Sở LĐ-TBXH; Bước 3: Nhận kết quả 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chánh: Bước 1: Sở Lao động - TBXH tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, viết giấy hẹn trả kết quả cho đại diện tổ chức , DN. - Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Bước 2. Chuyển phòng chuyên môn thụ lý Bước 3: Sở Lao động – TBXH giao trả kết quả (trong thời hạn 05 ngày làm việc) cho đại diện doanh nghiệp, tổ chức có đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định. Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Cách thức thực hiện: Đại diện tổ chức, DN nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả sở Lao động - TBXH Thành phần hồ sơ: 1. Văn bản Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (Bản chính) 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao) 3. Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt; (Bản sao) 4. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động (Bản sao) 5. Giấy chứng nhận ký quý của DN do ngân hàng thương mại, nơi DN đăng ký cấp (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo luật 15 ngày)) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; - Nghị định 126/2007NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ , quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; - Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.