Thủ tục Đề nghị giải quyết chế độ

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Đề nghị giải quyết chế độ | Thủ tục Đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công nuôi liệt sĩ Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức: Bước 1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội sau khi đã xem xét hồ sơ theo đúng quy định thì tổng hợp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công nuôi liệt sĩ. Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước 3: Nhận kết quả 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý Bước 3: Sau khi đã thẩm tra đối chiếu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định giải quyết trợ cấp. Bước 4: Trả kết quả hồ sơ Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ Cách thức thực hiện: Nộp trực trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. Đơn trình bày và đề nghị giải quyết trợ cấp người có công nuôi dưỡng liệt sĩ (có xác nhận và đề nghị của UBND xã/phường, thị trấn và Phòng LĐTBXH huyện/thành phố); (Bản chính) 2. Biên bản xét duyệt của UBND xã/phường, thị trấn. (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 10 ngày (kể từ ngày Sở LĐTBXH Thừa Thiên Huế nhận hồ sơ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2005; - Pháp lệnh số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ ;

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG