Thủ tục Giải quyết chế độ

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước | Thủ tục Giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: Đối với tổ chức: Bước 1: Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện/thành phố sau khi đã xem xét hồ sơ theo đúng quy định thì tổng hợp hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần cho đối tượng. Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước 3: Nhận kết quả 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý Bước 3: Sau khi đã thẩm tra đối chiếu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định tiếp nhận đối tượng vào trung tâm. Bước 4: Trả kết quả hồ sơ Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. Bản khai cá nhân hoặc thân nhân có chứng nhận của địa phương (Mẫu 1A,1B, 2A, 2B) (Đối tượng đã về gia đình) (Bản chính) 2. giấy tờ gốc có quá trình công tác (Đối tượng đã về gia đình) (Bản sao) 3. Gíây uỷ quyền (Mẫu 04) (Đối tượng đã về gia đình) (Bản chính) 4. Công văn đề nghị của UBND xã/phường (mẫu 7A) (Đối tượng đã về gia đình) (Bản chính) 5. Công văn đề nghị của Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố (mẫu 8A) (Đối tượng đã về gia đình) (Bản chính) 6. Bản khai cá nhân có chứng nhận của cơ quan nơi đang công tác (Mẫu 2A) (Đối tượng đang đương chức) (Bản chính) 7. giấy tờ gốc có quá trình công tác có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ (Đối tượng đang đương chức) (Bản chính) 8. Công văn đề nghị của cơ quan nơi đang công tác (mẫu 7A) (Đối tượng đang đương chức) (Bản chính) 9. Công văn đề nghị của Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố (mẫu 8A) (Đối tượng đang đương chức) (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 30 ngày () Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; - Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ; - Thông tư liên Số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của liên Bộ Quóc phòng - Lao động – TBXH, Bộ Tài chính; Số 21/2008/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của liên Bộ Quóc phòng - Lao động – TBXH, Bộ Tài chính

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    55    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.