Thủ tục Giải quyết lại chế độ ưu đãi

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Giải quyết lại chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ) | Thủ tục Giải quyết lại chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức: Bước 1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện/thành phố/ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện huyện/thành phố có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị giải quyết lại chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội nay chấp hành xong hình phạt xin phục hồi chế độ). Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước 3: Nhận kết quả 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý Bước 3: Sau khi đã thẩm tra đối chiếu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào việc chấp hành xong hình phạt tù ra quyết định tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi . Bước 4: Trả kết quả hồ sơ Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. Đơn của người có công với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng, có xác nhận và công văn của Uỷ ban nhân dân xã trong quá trình về tại địa phương chấp hành tốt các quy định luật pháp (Bản chính) 2. Công văn của Uỷ ban nhân dân huyện (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 10 ngày (kể từ ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế nhận hồ sơ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Pháp lệnh số26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2005; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ - Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16/01/2007; - Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.