Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội | Thủ tục Giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với cá nhân, tổ chức: Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động thương binh và Xã hội. Bước 2: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội sau 5 ngày làm việc. 2. Đối với cơ quan thụ lý hồ sơ: Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kiểm tra, nếu đúng, đủ thị tiếp nhận và biên giấy hẹn trả hồ sơ. Thời gian tiếp nhận: (thứ 2 đến sáng thứ 7) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ14h đến 16h30 Bước 2: Chuyển về Chi Cục BTXH-CSBVTE. Bước 3: Chi cục BTXH làm thủ tục tiếp nhận theo quy định, chuyển giao cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả theo địa chỉ (đối tượng và Cơ sở BTXH ). Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7): Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn, bản, ấp, buôn, làng, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú (Bản chính) 2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (Bản chính) 3. Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS (Bản chính) 4. Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có) (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày (theo quy định là 20 ngày) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không đảm các điều kiện về Môi trường và vị trí Không đảm các điều kiện về Chăm sóc, nuôi dưỡng Không đảm các điều kiện về Tiêu chuẩn nghiệp vụ Không đảm các điều kiện về Cơ cấu tổ chức và cán bộ nhân viên Không đảm các điều kiện về Cơ sở vật chất Không đảm các điều kiện về Định mức cán bộ, nhân viên Căn cứ pháp lý: - Nghị định 68/2008/ND-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thế cơ sở bảo trợ xã hội;

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.