Thủ tục Hỗ trợ điểm vui chơi giải trí ngoài trời

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội,Thủ tục Hỗ trợ điểm vui chơi giải trí ngoài trời cho trường mẫu giáo thuộc các xã vùng sâu | Thủ tục Hỗ trợ điểm vui chơi giải trí ngoài trời cho trường mẫu giáo thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Quỹ BTTE tỉnh - Sở LĐ, TB&XH Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức Bước 1: Chính quyền nơi có Nhà mẫu giáo thuộc địa bàn xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh làm đơn xin hổ trợ. Bước 2: UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ đúng quy định gửi lên phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Bước 1: Quỹ BTTE tỉnh có công văn hướng dẫn phòng LĐ, TB&XH về chỉ tiêu, tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị hưởng lợi thích hợp. Bước 2: Phòng LĐ,TB&XH: chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lụa chọn đơn vị hưởng lợi của địa phương (có thể phối hợp với Phòng Giáo dục huyện; UBND các xã trên địa bàn để lựa chọn đơn vị hưởng lợi). Bước 3: Phòng LĐ,TB&XH hoàn tất các thủ tục, gửi về Quỹ BTTE tỉnh. Bước 4: Quỹ BTTE tỉnh xem xét các thủ tục, khảo sát thực tế. Bước 5: Quỹ BTTE phúc đáp với Phòng LĐ,TB&XH về việc lựa chọn đơn vị hưởng lợi. Bước 6: Tiến hành ký bản cam kết giữa Quỹ BTTE và các đơn vị về quyền lợi và trách nhiệm các bên khi được hỗ trợ thiết bị vui chơi trẻ em. Bước 7: Quỹ BTTE tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị theo đúng quy định tài chính hiện hành. Bước 8: Quỹ BTTE thống nhất với Phòng Lao động về kế hoạch lắp đặt, ký biên bản bàn giao thiết bị cho đơn vị hưởng lợi. Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp tại Quỹ BTTE tỉnh - Sở LĐ, TB&XH- TT-Huế. - Qua đường Bưu điện. Thành phần hồ sơ: 1. Đơn xin hỗ trợ của địa phương có nhu cầu (Bản chính) 2. Bảng tóm tắt những nội dung chính về tình hình kinh tế- xã hội của địa phương, của nhà mẫu giáo cần hỗ trợ thiết bị vui chơi (Bản chính) 3. 02 ảnh 10cm x 15cm thể hiện toàn cảnh nhà mẫu giáo và vị trí sẽ lắp đặt thiết bị vui chơi; (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 20-30 ngày (từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Bản cam kết của Quỹ BTTE- Sở LĐ,TB&XH với Phòng LĐ,TB&XH huyện, UBND xã hưởng lợi, trường mẫu giáo hưởng lợi về việc Nhà mẫu giáo được hỗ trợ điểm vui chơi phải là mẫu giáo bán trú, chưa được đầu tư về trang thiết bị sân chơi, thuộc địa bàn xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Căn cứ pháp lý:

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.