Thủ tục Hỗ trợ học bổng cho trẻ em

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn | Thủ tục Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Quỹ BTTE tỉnh - Sở LĐ, TB&XH Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân: Bước 1: Cha mẹ hoặc người bảo lãnh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm đơn xin hổ trợ học bổng. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Sau khi ký văn bản thoả thuận và nhận được chỉ tiêu hỗ trợ HB của đơn vị tài trợ, Quỹ BTTE tỉnh sẽ phân bổ số lượng cho các đơn vị tuỳ theo tình hình cụ thể. Bước 2: Quỹ BTTE tỉnh có công văn hướng dẫn phòng LĐ, TB&XH về chỉ tiêu, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng hưởng lợi thích hợp. Bước 3: Phòng LĐ,TB&XH chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lựa chọn đối tượng hưởng lợi của địa phương (có thể phối hợp với Phòng Giáo dục huyện; UBND các xã trên các địa bàn để lụa chọn trẻ hưởng lợi). Bước 4: Phòng LĐ,TB&XH hoàn tất các hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu, gưỉ về Quỹ BTTE tỉnh. Bước 5: Quỹ BTTE tỉnh xem xét hồ sơ, có công văn phúc đáp với Phòng LĐ,TB&XH về việc lựa chọn đối tượng. Bước 6: Quỹ BTTE sau khi thống nhất với nhà tài trợ về kế hoạch cấp phát học bổng, có công văn thông báo với Phòng LĐ,TB&XH và gưỉ giấy mời tham dự Lễ trao học bổng đến từng trẻ. Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp tại Quỹ BTTE tỉnh - Sở LĐ, TB&XH- TT-Huế. - Qua đường Bưu điện. Thành phần hồ sơ: 1. Hồ sơ trẻ em (Bản chính) 2. Đơn xin hỗ trợ (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: ngày (Theo kế hoạch của nhà tài trợ và theo thỏa thuận giữa nhà tài trợ với Quỹ BTTE) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Trẻ em được hỗ trợ học bổng phải là học sinh đạt học lực Trung bình khá trở lên; có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xã, vùng dân tộc ít người, vùng căn cứ cách mạng, con thương binh, con liệt sĩ, con người có công với cách mạng; ngheò vượt khó học giỏi. Quỹ BTTE có cam kết với bố, mẹ hoặc người đỡ đầu trẻ về điều kiện trẻ được nhận học bổng và ngưng cấp học bổng. Căn cứ pháp lý: Văn bản thảo thuận giữa Quỹ BTTE tỉnh và nhà tài trợ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.