Thủ tục Hỗ trợ kinh phí xây mới

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Hỗ trợ kinh phí xây mới | Thủ tục Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: Đối với tổ chức: Bước 1: Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện/thành phố sau khi đã xem xét hồ sơ theo đúng quy định thì tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng. Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước 3: Nhận kết quả 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ. Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý Bước 3: Sau khi đã thẩm tra đối chiếu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định tiếp nhận đối tượng vào trung tâm. Bước 4: Trả kết quả hồ sơ Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật) Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30 Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. Quyết định của Trưởng ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người công với cách mạng hoặc thân nhân của họ (Bản chính hoặc bản sao) 2. Quyết định của UBND các huyện, thành phố Huế về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người công với cách mạng hoặc thân nhân của họ (Bản chính hoặc bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: ngày (Giải quyết tập trung 1 năm một lần) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Pháp lệnh số26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2005; - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ - Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.