Thủ tục Hỗ trợ xe lăn cho trẻ bị khuyết tật

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Hỗ trợ xe lăn cho trẻ bị khuyết tật | Thủ tục Hỗ trợ xe lăn cho trẻ bị khuyết tật Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân: Bước 1: Để đước hổ trợ xe lăn cho trẻ khuyết tật thì cha mẹ hoặc người bảo trợ hoặc tổ chức làm đơn xin hổ trợ xe lăn. Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội UBND cấp huyện. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội UBND cấp huyện nhận hồ sơ theo đúng tiêu chí của nhà tài trợ và theo văn bản hướng dẫn của Quỹ BTTE. Bước 2: Phòng LĐ,TB&XH chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lưạ chọn đối tượng hưởng lợi của địa phương (có thể phối hợp với Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã trên địa bàn để lưạ chọn trẻ hưởng lợi) theo hướng dẫn của Quỹ BTTE tỉnh và tiêu chí của nhà tài trợ. Bước 3: Sau khi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội UBND cấp huyện đã xem xét và lựa chọn đúng tiêu chí của nhà tài trợ, hoàn tất các biểu mẫu thì tổng hợp và gửi danh sách lên Quỹ BTTE, sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Bước 4: Quỹ BTTE tỉnh Sau khi ký văn bản thoả thuận và nhận được chỉ tiêu hỗ trợ lăn của đơn vị tài trợ, Quỹ BTTE tỉnh sẽ phân bổ số lượng cho các đơn vị tuỳ theo tình hình cụ thể. Bước 5: Sau khi nhận được hồ sơ từ phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện Quỹ BTTE tỉnh xem xét hồ sơ, có công văn phúc đáp với Phòng LĐ,TB&XH về việc lựa chọn đối tượng. Bước 6: Quỹ BTTE sau khi thống nhất với nhà tài trợ về kế hoạch cấp phát xe lăn, có công văn thông báo với Phòng LĐ,TB&XH và gưỉ giấy mời tham dự Lễ trao xe lăn đến từng trẻ. Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp lên Quỹ BTTE tỉnh - Sở LĐ, TB&XH- TT-Huế - Nộp qua đường Bưu điện Thành phần hồ sơ: 1. Hồ sơ trẻ em (Bản chính) 2. Đơn xin hỗ trợ (Có mẫu cụ thể của nhà tài trợ) (Theo mẫu) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: Theo kế hoạch của Nhà tài trợ ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Trẻ em được hỗ trợ xe lăn phải là trẻ bị khuyết tật vận động (không lựa chọn đối tượng trẻ bị bại não, bại liệt )Theo đúng tiêu chí lựa chọn của nhà tài trợ Căn cứ pháp lý: Văn bản thoả thuận giữa Quỹ BTTE và nhà tài trợ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    28    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.