Thủ tục Thẩm định thanh lý hợp đồng

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Thẩm định thanh lý hợp đồng với các tổ chức cơ sở dạy nghề thực hiện các dự án thuộc chương trình đào tạo nghề | Thủ tục Thẩm định thanh lý hợp đồng với các tổ chức cơ sở dạy nghề thực hiện các dự án thuộc chương trình đào tạo nghề Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với các cơ sở có chức năng dạy nghề Bước 1: Hòn thiện hố sơ thủ tục theo quy định tại mục 7 của Biểu mẫu này. Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bước 3: Nhận kết quả 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Bước 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ đã dầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả. Thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 6 ) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý và thẩm định Bước 3: Trả kết quả hồ sơ Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 6) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phần hồ sơ: 1. Bản thanh lý hợp đồng (Bản chính) 2. Đối tượng tuyển sinh, thời gian và ngành nghề đào tạo (Bản chính) 3. Chương trình dạy nghề (Bản chính) 4. Nội dung và các chứng từ thu chi (Bản chính) 5. Kết quả tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chir cho học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc lớp học (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 03 bộ Thời hạn giải quyết: 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Luật dạy nghề Số 76/2006/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006; - Quyết định Số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày30/12/2008 của Bộ Lao động TBXH về ““Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề” ; - Thông tư liên tich Số 06 /2006/ TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc “Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn “Thông tư liên tịch của Bộ tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 huớng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảo nghèo; - Thông tư liên tịch của Bộ tài chính - Bộ Lao động Thương binh - Bộ kế hoạch và Đầu tư Số 19/2005/TTLT-BTC- BKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2005 Hướng dẫn thi hành nghị định Số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và nghị định số 116/2004/NĐ chính phủ ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi bỏ sung một số điều của nghị định 81/ CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của bộ luật lao động về lao động người tàn tật;

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.