Thủ tục Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề | Thủ tục Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động Thương binh và xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn Thành lập Trường Trung cấp nghề công lập – tư thục thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và xã hội. Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và xã hội. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Bước 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Nếu hồ sơ đã dầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả. Thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 6 ) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý và thẩm định Bước 3: Trả kết quả hồ sơ Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 6) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phần hồ sơ: 1. Văn bản đề nghị xếp hạng của cơ sở dạy nghề (Bản chính) 2. Bảng tự đánh giá, chấm điểm của cơ sở dạy nghề theo các tiêu chí trong phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 03 bộ Thời hạn giải quyết: 20 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: - Luật dạy nghề Số 76/2006/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006; - Quyết định Số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày30/12/2008 của Bộ Lao động TBXH về ““Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề” - Thông tư Số 14 /2007 TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2007 về việc “Hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    11    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.