Thủ tục Thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng

Thủ tục hành chính, sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở BTXH thuộc ngành quản lý | Thủ tục Thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở BTXH thuộc ngành quản lý Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với cá nhân, tổ chức: Bước 1: Cá nhân đối tượng, người giám hộ có đơn đề nghị thôi hướng chế độ nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở bảo trợ xã hội. Bước 2: Giám đốc cơ sở BTXH có công văn đề nghị Sở Lao động – Thương binh và xã hội Quyết định thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung. 2. Đối với cơ quan thụ lý hồ sơ: Bước 1: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu đúng, đủ thị tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả Thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Bước 2: Chuyển về Chi Cục BTXH-CSBVTE để giải quyết. Bước 3: Chi cục BTXH làm thủ tục tiếp nhận và giải quyết theo quy định, chuyển giao cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả theo địa chỉ (đối tượng và Cơ sở BTXH ) trả kết quả hồ sơ. Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị thôi hướng chế độ nuôi dưỡng tập trung (Bản chính) 2. Giám đốc cơ sở BTXH có công văn đề nghị Sở Lao động – Thương binh và xã hội Quyết định thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày () Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Trẻ em được nhận làm con nuôi hoặc được nhận nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; Người đủ 18 tuổi trở lên; Người tàn tật đã phục hồi, người tâm thần đã ổn định bệnh tật; Đối tượng tự nguyện khi hợp đồng không còn hiệu lực; Đối tượng chết, mất tích theo quy định của pháp luật. Căn cứ pháp lý: - Nghị định 68/2008/ND-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thế cơ sở bảo trợ xã hội

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
230    19    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.