Thủ tục Xét công nhận xã

Thủ tục hành chính của sở lao động thương binh và xã hội, Thủ tục Xét công nhận xã | Thủ tục Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Phòng Lao động-TB&XH Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1) Đối với UBND xã, phường Bước 1: UBND cấp xã hoàn thiện các thủ tục hồ sơ về công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em theo đúng các tiêu chí mà pháp luật quy định Bước 2: UBND xã, phường thành lập hội đồng xét duyệt để tổ chức xét công nhận XPPHVTE Bước 3: Tổng hợp gửi hồ sơ lên phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện/thành phố. Bước 4: Phòng Lao động - thương binh và xã hội sau khi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của Uỷ ban nhân dân xã gửi lên tổng hợp trình Uỷ ban nhân huyện. Bước 5: UBND cấp huyện/thành phố thành lập hội đồng xét duyệt công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Bước 6: Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả đạt được các tiêu chí, thang điểm trong các tiêu chuẩn và làm tờ trình, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định công nhận( kèm theo các hồ sơ). 2. Đối với cơ quan thụ lý hồ sơ: Bước 1: Cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ nếu đầy đủ thủ tục thì nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả. Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký công nhận sau khi hội đồng xét duyệt thống nhất, nộp trực tiếp tại Phòng Lao động-TB&XH huyện hoặc qua đường công văn Thành phần hồ sơ: 1. Công văn đề nghị công nhận XPPHVTE của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện (Bản chính) 2. Biên bản xét đánh giá kết quả của từng tiêu chí thực hiện xây dựng MHXPPHVTE (Bản chính) 3. Các bản thuyết minh về kết quả và nguồn số liệu (nếu có) (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Xã, phường phù hợp với trẻ em là xã phường đạt các điểm chuẩn theo quy định tiêu chuẩn XPPHVTE và không có chỉ tiêu nào bị điểm 0; nếu 1-2 năm liên tiếp UBND huyện công nhận, nếu 3 năm liên tiếp trở đi UBND tỉnh công nhận. Căn cứ pháp lý: Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGĐTE của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em về việc ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.