Đề cương tham khảo Lý thuyết tài chính

niệm tài chính Nhìn chung từ trước đến nay mọi người đều đã có một khái niệm cơ bản nhất định về tài chính, tuy nhiên tuỳ thuộc nhu cầu khác nhau của từng cá nhân mà khái niệm của mỗi người cũng khác nhau. Việc có được một định nghĩa chung để có được cái nhìn thống nhất về tài chính là rất quan trọng. Vì vậy khi nghiên cứu chương trình lý thuyết Tài chính- tiền tệ của trường Đại học Ngoại thương yêu cầu đối với sinh viên là phải nắm được định nghĩa tài chính một cách thống nhất để có. | LanT Signature Not Verified Digitally signed by LanT dN cn LanT o FTU c VN Date 06 54 07 Z Đề cương bài giảng tham khảo Môn Lý thuyết tài chính Dành cho SV chuyên ngành KTNT Mục tiêu nghiên cứu của môn học J Hiểu được khái niệm về hệ thống các quan hệ tài chính và từng bộ phận của hệ thống các quan hệ tài chính. J Nắm được mối liên hệ giữa các bộ phận của hệ thống tài chính với nhau trong tổng thể hệ thống. J Hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản trong từng chương mục để làm nền tảng nghiên cứu các môn học chuyên ngành. J Vận dụng được trong thực tiễn. Thời lượng môn học lý thuyết Tài chính- tiền tệ 45 tiết Hình thức thi Trắc nghiệm Hình thức học Tự nghiên cứu là chủ yếu Là môn học cơ sở ngành sử dụng kiến thức của các môn học cơ bản như kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô và kinh tế chính trị học để làm nền tảng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của môn học này sẽ được sử dụng để phục vụ cho các môn học chuyên ngành ở các kỳ học sau như Bảo hiểm trong kinh doanh Thanh toán quốc tế Đầu tư nước ngoài hay Thị trường chứng khoán. Tài liệu tham khảo của môn học gồm có Sách Lý thuyết TC-TT- ĐHNT Sách Lý thuyết TC-TT- ĐHKTQD Các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung nghiên cứu của từng chương. Ngoài ra sinh viên được yêu cầu phải tự cập nhật các kiến thức thực tiễn về tài chính thông qua các sách báo tài liệu và phải có khả năng phân tích được các hiện tượng thực tế đó bằng các kiến thức nền tảng đã được trang bị. Vì mang tính chất bài giảng tham khảo không phổ biến nên các nhận định và ví dụ trong tập tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân và do người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sử dụng cho mục đích tham khảo và ôn tập của sinh viên trường ĐHNT khi nghiên cúu môn học Lý thuyết TC-TT Introductory Finance Chương I Lý thuyết chung niệm tài chính Nhìn chung từ trước đến nay mọi người đều đã có một khái niệm cơ bản nhất định về tài chính tuy nhiên tuỳ thuộc nhu cầu khác nhau của từng cá nhân mà khái niệm của mỗi người cũng khác nhau. Việc có .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    14    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.