Chương 2. CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ

Chương 2. CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Như đã trình bày ở chương 1, vai trò của kế toán quản trị ngày càng được khẳng định và nó được xem như là một trong những công cụ phục vụ hữu hiệu nhất cho quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công việc quản lý, từ khâu lập kế hoạch bao gồm việc xác định các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như xác định các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó, đến việc kiểm tra, phân tích và ra các quyết định, các. | Chương 2. CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Như đã trình bày ở chương 1 vai trò của kế toán quản trị ngày càng được khẳng định và nó được xem như là một trong những công cụ phục vụ hữu hiệu nhất cho quản lý nội bộ doanh nghiệp. Để thực hiện tốt công việc quản lý từ khâu lập kế hoạch bao gồm việc xác định các mục tiêu của doanh nghiệp cũng như xác định các phương tiện để đạt được các mục tiêu đó đến việc kiểm tra phân tích và ra các quyết định các nhà quản trị phải cần đến rất nhiều thông tin. Tuy nhiên trong đó thông tin về tiềm lực và tổ chức nội bộ của doanh nghiệp do kế toán quản trị cung cấp là bộ phận quan trọng nhất quyết định chất lượng của công tác quản lý. Xét từ phương diện kế toán thông tin chủ yếu nhất mà kế toán quản trị xử lý và cung cấp cho các nhà quản trị là thông tin về chi phí. Trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp chi phí thường xuyên phát sinh gắn liền với mọi hoạt động và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu được. Hơn nữa trên giác độ quản lý chi phí phần lớn phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp chịu sự chi phối chủ quan của nhà quản trị do vậy kiểm soát và quản lý tốt chi phí là mối quan tâm hàng đầu của họ. Chaâng naìy nghiãn caỉu vãd khaỉi niãũm chi phê vaì caỉc caỉch phán loaũi chi phê khaỉc nhau nhàòm hiã0u roĩ hân vãd caỉc caỉch phán loaũi chi phê trong doanh nghiãũp laìm câ sâí âã0 triã0n khai nâũi dung caỉc chaâng sau. 1. KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ VÀ KHÁI QUÁT CÁC TIÊU THỨC PHÂN LOẠI CHI PHÍ Chi phí được định nghĩa như là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm thu được các loại tài sản hàng hóa hoặc các dịch vụ. Như vậy nội dung của chi phí rất đa dạng. Trong kế toán quản trị chi phí được phân loại và sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhằm cung cấp những thông tin phù hợp với nhu cầu đa dạng trong các thời điểm khác nhau của quản lý nội bộ doanh nghiệp. Thêm vào đó chi phí phát sinh trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau sản xuất thương mại dịch vụ cũng có nội dung và đặc điểm khác nhau trong đó nội dung chi phí trong

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.