Tổng quan về kế toán_ Chương 1

Tham khảo tài liệu 'tổng quan về kế toán_ chương 1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Công Ty Cổ Phần VNUNI Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN . Một số vấn đề liên quan Lịch sử Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các hoạt động xã hội loài người từ thấp đến cao khởi điểm là nền sản xuất hàng hoá. Lúc này xã hội đã có sự trao đổi sản phẩm giũa những người sản xuất với nhau. Từ đó phát sinh nhu cầu theo dõi tính toán hiệu quả của các hoạt động này nhằm mục đích khai thác tốt nhất nang lực sẵn có. Tức là phải thực hiện công tác kế toán để cung cấp các thông tin cần thiết. Thời kỳ đầu trình độ sản xuất thô sơ khối lượng ít nghiệp vụ trao đổi đơn giản thì người chủ chỉ dùng trí nhớ hoặc chỉ ghi nhận đơn giản để có thể nhận thức tình hình hoạt động cũng như kết quả hoạt động ấy. Càng về sau khi nền kinh tế xã hội phát triển cao khối lượng sản phẩm nhiều thì phải dùng đến vài quyển sổ ghi chép. Thời kỳ này chỉ ghi đơn. Khi trình độ xã hội hoá lực lượng sản xuất và sự phân công lao động xã hội đạt đến đỉnh cao thì trong một cơ sở sản xuất nhất thiết phải có các bộ phận thừa hành thực hiện các công việc có tính chuyên môn nghiệp vụ như kinh doanh kỹ thuật sản xuất kế toán. Người chủ lúc này chỉ quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động trên cơ sở thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch và cả nhũng nhân tố bên ngoài thực tiễn hoạt động của cơ sở do các bộ phận chuyên môn cung cấp. Đến 1542 Luca Paciolo - Người Ý - đã đặt nền móng và nhũng nguyên lý cơ bản cho kế toán kép. Thế kỷ 16 Kế toán kép được phát triển và hoàn thiện dần. Ngày nay kế toán thực sự phát triển và trở thành một công cụ không thể thiếu được trong nền kinh tế đáp ứng theo sự phát triển đa dạng và nhanh chóng của kinh tế và khoa học. Khái niệm kế toán Kế toán là công việc ghi chép tính toán bằng con số biểu hiện dưới hình thức giá trị là chủ yếu để phản ánh kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể Ghi chép trên các chứng từ sổ sách kế toán. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    32    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.