Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đăng ký hoạt động nhường quyền thương mại | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm. ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa) Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):. Tên thương nhân viết tắt (nếu có): [Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư]1 số:. Do:Cấp ngày:// Vốn điều lệ:. Ngành, nghề kinh doanh: Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền: . Hình thức nhượng quyền2: Địa chỉ của trụ sở chính:. Điện thoại:Fax: . Email (nếu có):. Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước. Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo. Kèm theo đơn: - ; - .; - .; Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên và đóng dấu) 1 Lựa chọn ghi nội dung phù hợp 2 Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp” --------------- ------------------------------------------------------------

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.