Mẫu đề nghị cấp, sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực

Thủ tục hành chính của sở công thương, Mẫu đề nghị cấp, sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày tháng năm 20. GIẤY ĐỀ NGHỊ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Họ và tên người đề nghị: Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp): Tên doanh nghiệp: . Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): Có trụ sở đăng ký tại: . Tel: Fax: Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: . . ngày tháng năm 20 . . Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: . do cấp ngày (đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh) Giấy phép hoạt động điện lực số: .do . cấp ngày (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép) Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có): Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây: - . Các hồ sơ kèm theo: - . Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./. ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    99    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.