Thông báo sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại

Thủ tục hành chính của sở công thương, sửa đổi nội dung chương trình khuyến mại | Tên thương nhân Cv số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Kính gửi: - Tên thương nhân: - Địa chỉ trụ sở chính: . - Điện thoại: Fax: .Email: - Người liên hệ: . Điện thoại: . Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại; Căn cứ vào công văn số ngày tháng năm của Cục Xúc tiến thương mai (Sở Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại); (Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau: □ Thời gian khuyến mại: □ Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: . . □ Cơ cấu giải thưởng: □ Các nội dung điều chỉnh khác:. Lý do điều chỉnh: . Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên. (Tên thương nhân) cam kết: - Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết. - Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại). - Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại. - Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. - (Các cam kết khác ) Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên & đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    3    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.