Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn

Thủ tục hành chính của sở công thương, Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn | Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Công Thương Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: * Đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, Thương nhân hoặc người đại diện hợp pháp trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Công thương; - Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Sở Công Thương. * Đối với cơ quan thẩm định: - Bước 1: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Phòng chuyên môn - Sở Công thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký giấy đăng ký. - Bước 3: Gửi trả kết quả tổ chức, cá nhân Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Thừa Thiên Huế. Thành phần hồ sơ: 1. Văn bản đề nghị cấp lại; (Bản chính) 2. Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có); (Bản gốc hoặc bản sao) 3. Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực. - Tổ chức, cá nhân được cấp phép tiến hành lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới theo hướng dẫn tại Thông tư số 14//2008/TT-BCT của Bộ Công Thương. (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 15 ngày (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: - Tên lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc địa lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. Mức thu lệ phí: - Địa bàn thành phố Huế: + Doanh nghiệp: đ/1 Giấy; + Hộ KD cá thể: đ/1 Giấy. - Địa bàn các huyện: + Doanh nghiệp: đ/1 Giấy; + Hộ KD cá thể: đ/1 Giấy. Thông tư liên bộ số 72/TT/LB ngày 08/11/1996 của liên Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995của Chính phủ. Yêu cầu điều kiện: - Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá; - Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được phê duyệt; - Có cơ sở vật chất và năng lực tài chính phù hợp quy mô kinh doanh; - Phải có hợp đồng mua bán sản phẩm thuốc lá và có hệ thống phân phối thuốc lá ổn định; - Có giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá quy định tại Điều 26 Nghị định này. Căn cứ pháp lý: Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá - Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Thông tư liên bộ số 72/TT/LB ngày 08/11/1996 của liên Bộ Tài chính – Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995của Chính phủ. QĐ 1432/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương. Có hiệu lực ngày 19/6/2008

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.