Đăng ký thực hiện khuyến mại

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đăng ký thực hiện khuyến mại | Tên thương nhân Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: . Địa chỉ trụ sở chính: . Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Số tài khoản: tại Ngân hàng: Người liên hệ: Điện thoại:Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau: 1. Tên chương trình khuyến mại: . . 2. Thời gian khuyến mại: . . 3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: 4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:. . 6. Hình thức khuyến mại: . 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): 8. Tổng giá trị giải thưởng: . Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm. (Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có) (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. Đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ký tên & đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.