Thủ tục Cấp giấy xác nhận gốc Việt Nam

Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Cấp giấy xác nhận gốc Việt Nam | Thủ tục Cấp giấy xác nhận gốc Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Ngoại vụ Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức/cá nhân - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư Sở. - Bước 2: Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Ngoại vụ. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục - Bước 1: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ nghiên cứu hồ sơ, trình gửi UBND tỉnh đề nghị cấp giấy xác nhận. - Bước 3: UBND tỉnh xem xét, cấp giấy xác nhận - Bước 4: Sở Ngoại vụ trả kêt quả cho tổ chức, cá nhân. Cách thức thực hiện: Tổ chức/ cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận văn thư của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị (theo mẫu) của đương sự cùng với hộ chiếu nước ngoài hợp lệ hay giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu (Bản chính) 2. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha đẻ, mẹ đẻ, ông nội, bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại; trong trường hợp những người này đã mất quốc tịch Việt Nam thì cần phải có giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam (Bản sao) 3. Trong trường hợp người xin xác nhận gốc Việt Nam không còn giữ giấy tờ liên quan đến gốc Việt Nam và làm thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền trong nước thì có thể thay thế bằng các hồ sơ sau: - Bản lý lịch tự thuật của người đề nghị được cấp giấy xác nhận có gốc Việt Nam; - Văn bản của ít nhất 02 công dân Việt Nam thường trú trong nước có năng lực hành vi dân sự đầy đủ xác nhận đương sự có quan hệ huyết thống. Giấy xác nhận phải ghi rõ họ tên của nguời được xác nhận và những người làm giấy xác nhận; việc ký giấy xác nhận phải được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (UBND xã, phường nơi người ký giấy thường trú). (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Không quy định ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: - Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25/5/2005 giữa Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an về hướng dẫn người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở Việt Nam đều tư theo nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước. - Văn bản hướng dẫn của Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao số 2080/CV-LS-LSNN ngày 8/9/2008.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    12    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.