Thủ tục Khám chữa bệnh từ thiện

Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Khám chữa bệnh từ thiện | Thủ tục Khám chữa bệnh từ thiện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Ngoại vụ Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức/cá nhân: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ. - Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục: - Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và làm công văn gửi Sở Y tế; - Bước 3: Sở Y tế có văn bản thẩm định sau 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ. - Bước 4: Sở Ngoại vụ làm tờ trình gửi UBND tỉnh sau khi nhận được văn bản của Sở Y tế. Sở Ngoại vụ chuyển toàn bộ hồ sơ lên UBND tỉnh. - Bước 5: UBND tỉnh ra Công văn cho phép tổ chức khám bệnh từ thiện trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ. - Bước 6: Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng ngày hẹn trả Kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức, cá nhân. Cách thức thực hiện: Tổ chức/ cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. Đơn, công văn hoặc tờ trình đề nghị của các cơ quan tổ chức NGO xin khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Đơn, công văn hoặc tờ trình đề nghị phải nêu rõ Kế hoạch hoạt động của tổ chức trong thời gian khám chữa bệnh (địa điểm, thời gian và thành phần dự kiến; (02 Bản ) (Bản chính) 2. Giấy phép hoạt động tại Việt Nam do Uỷ ban Công tác về các tổ chức Phi chính phủ cấp (theo quyết định 340/TTg ngày 25/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ); nếu chưa có phải nêu rõ lý do; (02 Bản ) (Bản chính) 3. Bản kê khai danh sách nhân sự của đoàn (họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn);(02 Bản (Bản sao) 4. Bản sao hợp pháp hộ chiếu, văn bằng, chứng nhận trình độ chuyên môn liên quan của nước sở tại cấp.(02 Bản ) (Bản sao) 5. Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc giấy xác nhận hợp pháp đã hành nghề trên 3 năm của nước sở tại. ( 02 Bản ) (Bản sao) 6. Giấy khám sức khỏe của từng cá nhân.( 02 Bản ) (Bản sao) 7. Danh mục thuốc cấp phát miễn phí, ghi rõ hạn sử dụng và công dụng của từng loại thuốc. (02 bản ) (Bản chính) 8. Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng. (02 bản ) (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 15 ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: - Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ, hiệu lực ngày 26/4/2008. - Công văn số 629/ UBND-ĐN ngày 02/2/2008 hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo. - Quyết định 522/QĐ-SNgV ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Sở Ngoại vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; hiệu lực ngày 21/5/2008

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
351    35    2    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.