Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép

Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép | Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Ngoại vụ Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức/cá nhân: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ. - Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục: - Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức, cá nhân Cách thức thực hiện: Tổ chức/ cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phần hồ sơ: 1. Văn bản của cơ quan đón tiếp hoặc các văn phòng NGO ( đối với các chuyên gia hoạt động tại NGOs trên địa bàn tỉnh) (Bản chính) 2. Văn bản của Bộ Ngoại giao thông báo hoạt động của đoàn ( đối với phóng viên nước ngoài) (Bản sao) 3. Giải trình nội dung chương trình hoạt động (Bản sao) 4. Giấy phép hoạt động của phóng viên (Đối với phóng viên nước ngoài hoạt động tại địa bàn tỉnh). (Bản sao) 5. Hộ chiếu, thị thực của chuyên gia/phóng viên nước ngoài (Bản sao) 6. Giấy CMND của người Việt Nam đi kèm (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; - Nghị định số 34/2000/ND-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; - Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 1 năm 2001 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam; - Thông tư liên tịch Bộ Công an - Bộ Ngoại giao số 04/2002/TTLT - BCA - BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ – CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam- Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ, hiệu lực ngày 26/4/2008. - Quyết định 522/QĐ-SNgV ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Sở Ngoại vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; hiệu lực ngày 21/5/2008

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.