Thủ tục Thẩm định hồ sơ nhập cảnh

Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Thẩm định hồ sơ nhập cảnh | Thủ tục Thẩm định hồ sơ nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Ngoại vụ Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức/cá nhân: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ. - Bước 2: Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Ngoại vụ. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục: - Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Phòng chuyên môn Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Cách thức thực hiện: Tổ chức/ cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. Công văn xin thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia của Tổ chức quản lý chuyên gia đó đính kèm danh sách trích ngang của chuyên gia và thông báo rõ thời gian nhập cảnh; loại thị thực; nơi nhận thị thực; cơ quan tổ chức đón tiếp; địa chỉ tạm trú tại địa phương. (Bản chính) 2. Nội dung, chương trình làm việc cụ thể của chuyên gia trong thời gian hoạt động tại tỉnh (Bản sao) 3. Giấy phép hoạt động của Dự án, Tổ chức nơi chuyên gia đến làm việc (Bản sao) 4. Giấy phép lao động của chuyên gia của Tổ chức nếu chuyên gia đó làm việc trên 3 tháng tại Tổ chức đó do Sở Lao động Thương binh Xã hội cấp (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; - Thông tư liên tịch Bộ Công an - Bộ Ngoại giao số 04/2002/TTLT - BCA - BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ – CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; - Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ, hiệu lực ngày 26/4/2008. - Quyết định 522/QĐ-SNgV ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Sở Ngoại vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; hiệu lực ngày 21/5/2008

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
115    469    7    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.