Thủ tục Tổ chức hội thảo

Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Tổ chức hội thảo. Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ. Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ. | Thủ tục Tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Ngoại vụ Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức/cá nhân: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ. - Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục: - Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Sở Ngoại vụ nghiên cứu hồ sơ, trình gửi UBND tỉnh đề nghị cho phép tổ chức hội thảo. - Bước 3: UBND tỉnh ra văn bản tả lời trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ. - Bước 4: Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức, cá nhân. Cách thức thực hiện: Tổ chức/ cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. - Công văn đề nghị của các cơ quan đơn vị cần nêu rõ: + Thời gian, địa điểm, nội dung, mục đích, thành phần tổ chức. + Thành phần tham dự (đại biểu nước ngoài cần cung cấp rõ quốc tịch) (Bản chính) 2. Chương trình Hội thảo (Bản chính) 3. Giải trình về tổ chức, nội dung hội thảo (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 07 ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: - Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ số 122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. - Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ, hiệu lực ngày 26/4/2008. - Quyết định 522/QĐ-SNgV ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Sở Ngoại vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; hiệu lực ngày 21/5/2008

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    43    4    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.