Thủ tục Xuất cảnh của cán bộ

Thủ tục hành chính, sở ngoại vụ, Thủ tục Xuất cảnh của cán bộ | Thủ tục Xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Ngoại vụ Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức/cá nhân: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ. - Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục: - Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; - Bước 2: Sở Ngoại vụ nghiên cứu hồ sơ, trình gửi UBND tỉnh đề nghị ra Quyết định. - Bước 3: UBND tỉnh ra Quyết định trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ. - Bước 4: Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức, cá nhân. Cách thức thực hiện: Tổ chức/ cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phần hồ sơ: 1. Công văn cho phép hoặc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Bản chính) 2. Danh sách trích ngang của cán bộ được cử đi công tác nước ngoài trong đó nêu rõ các thông tin sau: Họ và tên; Ngày sinh; Chức vụ; Hộ chiếu; Ngày cấp; Mã ngạch; Hệ số lương; (Bản chính) 3. Thư mời của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (trường hợp đi theo kinh phí phía mời). (Bản sao) 4. Văn bản đồng ý của UBND tỉnh (Nếu sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách – nguời xuất cảnh là đối tượng thuộc điều 4 chương II quyết định 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh TTH). (Bản sao) 5. Văn bản đồng ý của Thường vụ Tỉnh uỷ (Nếu là Tỉnh uỷ viên). (Bản sao) 6. Văn bản đồng ý của Sở Nội vụ (Nếu cán bộ công chức, viên chức xin đi đào ở nước ngoài từ Thạc sỹ trở lên). (Bản sao)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.