23 giờ cho một kế hoạch tiếp thị

Bạn nghĩ mình có thể làm được việc gì trong vòng 23 giờ? Chắc chắn là khá nhiều. Tuy nhiên, bạn không bao giờ tưởng tượng ra rằng, trong số những việc mình có thể hoàn thành trong khoảng thời gian đó lại bao gồm cả một kế hoạch tiếp thị hiệu quả, khoa học, hợp lý. Vậy bạn hãy tham khảo “thời gian biểu” chi tiết được đưa ra dưới đây và thử áp dụng vào thực tế của công ty mình khi chuẩn bị soạn thảo chiến lược tiếp thị sắp tới. Giờ thứ 1: Đánh giá tổng. | 23 giờ cho một kê hoạch tiêp thị Bạn nghĩ mình có thể làm được việc gì trong vòng 23 giờ Chắc chắn là khá nhiều. Tuy nhiên bạn không bao giờ tưởng tượng ra rằng trong số những việc mình có thể hoàn thành trong khoảng thời gian đó lại bao gồm cả một kế hoạch tiếp thị hiệu quả khoa học hợp lý. Vậy bạn hãy tham khảo thời gian biểu chi tiết được đưa ra dưới đây và thử áp dụng vào thực tế của công ty mình khi chuẩn bị soạn thảo chiến lược tiếp thị sắp tới. Giờ thứ 1 Đánh giá tổng quan tình hình Trước khi thiết kế chiếc khung cho kế hoạch tiếp thị của bạn bạn cần xác định chỗ đứng của mình trên thị trường thị phần mà bạn kiểm soát vị trí của bạn trong cuộc cạnh tranh. Bạn hãy hỏi một số người có uy tín đối với bạn và hãy lắng nghe ý kiến của họ. Hãy cố gắng khách quan và viết ra 4 - 5 đoạn văn để tổng kết về hoạt động kinh doanh của bạn kể cả các quan niệm triết lý kinh doanh mà bạn tâm đắc điểm mạnh và điểm yếu mà bạn đang có. . Việc văn bản hóa mọi chi tiết như vậy sẽ giúp bạn làm việc dễ dàng hơn. Giờ thứ 2-3 Đặt ra các mục tiêu cần hướng tới Sau khi biết được mình đang đứng ở đâu bạn có thể quyết định mình muốn đi đến đâu. Hãy tự hỏi bạn thân xem bạn đang cố gắng đạt được điều gì thông qua kế hoạch tiếp thị này gia tăng doanh số bán hàng hay xây dựng một nhận thức nào đó về công ty bạn hoặc nhiệm vụ bạn đặt ra là quảng bá danh tiếng công ty Trên cơ sở đó bạn sẽ soạn thảo một kế hoạch tiếp thị phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu cụ thể. Hãy hình dung về từng mục tiêu kinh doanh của bạn. Mặc dù lạc quan là nét tính cách cần thiết đối với một doanh nhân nhưng bạn vẫn phải giữ cái nhìn khách quan trước mọi việc. Bạn nên nhớ rằng ngay cả một kế hoạch tiếp thị hoàn hảo nhất cũng không đặt ra mục tiêu gia tăng 80 doanh số bán hàng trong vòng một năm tiếp theo chỉ trừ một số hoàn cảnh đặc biệt như giới thiệu một sản phẩm mới với nhiều ưu điểm nổi bật hay sự biến mất đột ngột của đối thủ cạnh tranh nào đó. . Việc bạn có nhiều mục tiêu là điều tốt nhưng bạn cần chú ý sắp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.