Hỏi đáp về chiến lược và chiến thuật marketing (Phần 8)

Tôi muốn sản xuất thuốc đánh móng tay và tiếp thị, nhưng tôi không biết nên bắt đầu như thế nào. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bà có thể nói giúp tôi nên bắt đầu từ đâu. Kim(Kenvil, New Jersey) Tất cả đều bắt đầu từ việc phát triển sản phẩm của bạn. Bạn cần phải dồn toàn bộ tâm sức vào việc nghiên cứu ngành sản xuất của bạn và học tất cả những gì có thể về việc loại sản phẩm đó được sản xuất như thế nào. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đặt mua hàng. | - r Ầ 1 Ẩ 1 1 Ẩ J 1 Ki 1 i Hỏi đáp vê chiên lược và chiên thuật marketing Phần 8 Tôi muốn sản xuất thuốc đánh móng tay và tiêp thị nhưng tôi không biêt nên bắt đầu như thê nào. Tôi sẽ rất biêt ơn nêu bà có thể nói giúp tôi nên bắt đầu từ đâu. Kim Kenvil New Jersey Tất cả đều bắt đầu từ việc phát triển sản phẩm của bạn. Bạn cần phải dồn toàn bộ tâm sức vào việc nghiên cứu ngành sản xuất của bạn và học tất cả những gì có thể về việc loại sản phẩm đó được sản xuất như thế nào. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đặt mua hàng tháng các tạp chí thương mại tham dự hội thảo hoặc lớp học cần thiết và tiếp xúc với những người mua tiềm năng. Một khi đã biết chính xác bạn sẽ sản xuất sơn móng như thế nào và các chi phí cần thiết để tạo ra sản phẩm bạn có thể xác định mình cần loại tài trợ nào. Tiếp đến bạn sẽ cần quyết định sẽ sử dụng các kênh bán hàng nào và xây dựng một mô hình tính giá. Tiếp thị và nguồn vốn dành cho tiếp thị sẽ phụ thuộc vào các chiến thuật cần thiết để hỗ trợ bán hàng thông qua những kênh mà bạn lựa chọn. Và tất cả các thông tin này trở thành yếu tố chính để thực hiện một kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Để được giúp đỡ trong việc xây dựng một kế hoạch hãy liên hệ với văn phòng Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ và hẹn gặp với một nhà tư vấn. Tôi đã khởi sự một dịch vụ việc vặt trong khu vực của mình cách đây mấy tháng nhằm phục vụ cho các hãng kinh doanh và công dân cao tuổi. Tôi đã tung ra 4000 tờ bướm trong 2 tháng đã nhận gần 30 cú điện thoại và 15 thư điện tử yêu cầu dịch vụ này. Tôi chỉ cung cấp dịch vụ loại này trong vòng bán kính 30 dặm. Tuy nhiên cái gọi là kỹ thuật tiếp thị của tôi không thành công. Tôi nhận và trả đồ giặt là các tờ bướm quảng cáo đã được rải ở nhà những người chuyên giặt là mà tôi sẽ phục vụ . Tôi đi mua hàng tạp phẩm cá nhân các tờ bướm được ghim trên bảng thông tin ở các cửa hàng tạp phẩm . Với tất cả các dịch vụ mà tôi cung cấp tôi đều cố gắng đảm bảo để tờ quảng cáo và hoặc danh thiếp của tôi được để lại ở đó. Xin hãy nói cho tôi biết tôi sai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
176    18    1    24-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.