Hỏi đáp về chiến lược và chiến thuật marketing (Phần 10)

Tôi và đối tác của tôi đang trong giai đoạn khó khăn để tiếp thị tên công ty của chúng tôi. Chúng tôi là một công ty Kiểm tra Nhà ở và chúng tôi thiếu các ý tưởng. Hiện nay, tuần nào chúng tôi cũng ghé thăm tất cả các văn phòng bất động sản, mang tới chỗ họ kẹo và các bản tin. Chúng tôi thuyết trình cho bất cứ văn phòng bất động sản nào cho phép. Chúng tôi tới chỗ những người môi giới thế chấp và in quảng cáo trên các tờ báo địa phương | - r Ầ 1 Ẩ 1 1 Ẩ J 1 Ki 1 i Hỏi đáp vê chiên lược và chiên thuật marketing Phần 10 Tôi và đối tác của tôi đang trong giai đoạn khó khăn để tiếp thị tên công ty của chúng tôi. Chúng tôi là một công ty Kiểm tra Nhà ở và chúng tôi thiếu các ý tưởng. Hiện nay tuần nào chúng tôi cũng ghé thăm tất cả các văn phòng bất động sản mang tới chỗ họ kẹo và các bản tin. Chúng tôi thuyết trình cho bất cứ văn phòng bất động sản nào cho phép. Chúng tôi tới chỗ những người môi giới thế chấp và in quảng cáo trên các tờ báo địa phương. Gần đây chúng tôi đặt một quảng cáo ở ValPak để xem có hiệu quả hay không. Chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu cho các công ty khác trong khu vực và dường như chúng tôi đã cung cấp dịch vụ này tốt nhất. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và hướng dẫn cho mọi thiết bị kiểm tra trong nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra an toàn miễn phí cho tất cả khách hàng có con nhỏ hoặc vật nuôi. Chúng tôi cố gắng phổ biến cho những người mua thiết bị các thông tin về nhà của họ. Chúng tôi theo dõi tất cả các hệ thống nhà lớn và cung cấp một bản báo cáo dài 33 trang tại thời điểm kiểm tra. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu bà có thể giúp chúng tôi có nhiều việc hơn và khiến những người buôn bán bất động sản sử dụng dịch vụ của chúng tôi thường xuyên hơn. Khó có thể làm cho họ thôi không dùng những người kiểm tra nhà ở mà họ đã thuê nhiều năm nay được. Aaron Woodstock Virginia ô tôi thực sự ấn tượng đấy. Một số chiến thuật là các bạn sử dụng rất đúng. Nhưng bạn cũng đúng ở chỗ là sẽ rất khó mới có thể kéo công việc ra khỏi tay những người kiểm tra nhà ở đã có mối quan hệ làm ăn với các văn phòng bất động sản trong nhiều năm. Tôi gợi ý rằng bạn nên tiếp tục lôi kéo những người môi giới thế chấp và các hiệp hội bán bất động sản mặc dù theo tôi bạn nên tập trung hơn vào chất lượng bảo dưỡng video hướng dẫn và kiểm tra sự an toàn của trẻ em đặc biệt nếu những điều này làm bạn thật khác biệt và nổi trội so với các đối thủ cạnh tranh. Chỉ có một cảnh báo nhỏ - qua vài lời của bạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
230    21    1    29-01-2022
176    18    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.