Hỏi đáp về chiến lược và chiến thuật marketing (Phần 12)

Tôi làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận nhằm vào những chủ doanh nghiệp để viết các hợp đồng bảo hiểm nhóm hoặc cá nhân cho họ hoặc gia đình họ. Đồng thời, tôi có thể viết cho một doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp những hợp đồng bảo hiểm chung hoặc riêng nếu muốn. Tôi đang xem xét khả năng mở doanh nghiệp và có thể tiếp cận với một số phương tiện truyền thông quảng cáo đã được chứng minh là có hiệu quả, nhưng bà có ý tưởng về việc loại quảng cáo nào. | - r Ầ 1 Ẩ 1 1 Ẩ J 1 Ki 1 i Hỏi đáp vê chiên lược và chiên thuật marketing Phần 12 Tôi làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận nhằm vào những chủ doanh nghiệp để viết các hợp đồng bảo hiểm nhóm hoặc cá nhân cho họ hoặc gia đình họ. Đồng thời tôi có thể viết cho một doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp những hợp đồng bảo hiểm chung hoặc riêng nếu muốn. Tôi đang xem xét khả năng mở doanh nghiệp và có thể tiếp cận với một số phương tiện truyền thông quảng cáo đã được chứng minh là có hiệu quả nhưng bà có ý tưởng về việc loại quảng cáo nào sẽ có hiệu quả nhất với thị trường đích sản phẩm và khu vực hoạt động của tôi không Một số phương tiện truyền thông mà tôi đã tiếp cận và có thể đủ tiền để trả là quảng cáo trên báo danh bạ điện thoại các tờ bướm quảng cáo trên ô tô gói bưu phẩm. Bà nghĩ xem phương thức nào hiệu quả nhất với ai nên thực hiện bằng cách nào và khi nào Đây là tuần đầu tiên tôi làm việc nên tôi chỉ mới bắt đầu gặp các phương tiện quảng cáo thôi. Gina Crown Point Indiana Chắc hẳn có rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ độc lập trong khu vực thị trường của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có thể thực hiện các chương trình marketing có cơ sở rộng hơn đồng thời nhằm vào các doanh nghiệp cá nhân để có thể bán mặt hàng của bạn. Trước tiên hãy giải quyết vấn đề marketing đã. Vì ngân quỹ của doanh nghiệp non trẻ của bạn rất hạn chế nên tôi khuyên bạn ban đầu chỉ nên tập trung quảng cáo ở những phương tiện thông tin thuộc hành lang tìm kiếm chẳng hạn như sách chỉ dẫn nơi mọi người tìm đến để ra quyết định trước khi mua bảo hiểm hay các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể đọc khi họ có ý định xem xét về vấn đề bảo hiểm. Vì thế nếu tờ báo chính của khu vực bạn có trang dành cho mục Kinh doanh thì quảng cáo trên đó sẽ rất thích hợp và cũng vừa túi tiền. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy việc gửi thư trực tiếp cho một danh sách các doanh nghiệp nhỏ thuê từ một công ty cung cấp thông tin sẽ vượt qua ngân sách mà bạn dự định dành cho marketing. Nhưng bạn có thể sử dụng thư để nối sau các cuộc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
207    26    1    29-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.