Thử trắc nghiệm về kiến thức tiếp thị của bạn

Bạn có phải là một chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực tiếp thị không? Bạn có bắt kịp những xu hướng phát triển mới nhất trong ngành này không? Một số chuyên gia đã đưa ra cách thức để bạn kiểm tra trí tuệ và khả năng tiếp thị của mình. Hãy trả lời các câu hỏi ngắn sau đây để tìm ra các thông tin cần thiết giúp bạn có được những chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất cho công ty của mình. Đây là 10 câu hỏi thể hiện 10 yếu tố và xu hướng. | mi J w 1 Ầ 1 Ấ r J Ấ Thử trăc nghiệm vê kiên thức tiêp thị của bạn Bạn có phải là một chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực tiếp thị không Bạn có bắt kịp những xu hướng phát triển mới nhất trong ngành này không Một số chuyên gia đã đưa ra cách thức để bạn kiểm tra trí tuệ và khả năng tiếp thị của mình. Hãy trả lời các câu hỏi ngắn sau đây để tìm ra các thông tin cần thiết giúp bạn có được những chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất cho công ty của mình. Đây là 10 câu hỏi thể hiện 10 yếu tố và xu hướng quan trọng nhất trong lĩnh vực tiếp thị. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời để bạn lựa chọn. Bạn hãy trả lời từng câu hỏi sau đó kiểm tra lại câu trả lời cùng với những giải thích chi tiết từ phía các chuyên gia. Câu hỏi 1. Lựa chọn phương thức quảng cáo có ảnh hưởng lớn nhất đến các quyết định mua sắm của khách hàng tại địa phương A. Báo chí địa phương B. Quảng cáo trực tuyến địa phương C. Truyền hình địa phương D. Đài phát thanh địa phương 2. Phương thức quảng cáo mới có tốc độ phát triển nhanh nhất chỉ đứng sau Internet có hiệu quả cao nhất chi phí rất thấp và thực sự có giá trị tại mọi thành phố thị trấn tại quốc gia của bạn. Đó là A. Quảng cáo trên truyền hình cáp B. Quảng cáo tại các siêu thị C. Quảng cáo trên phim ảnh D. Quảng cáo trên taxi 3. Tiếp thị đa văn hoá tạo ra cách thức phổ biến sản phẩm hiệu quả hơn cho các công ty. Nhóm nào dưới đây có khả năng mua sắm lớn nhất dành gấp đôi thời gian so với mức trung bình vào việc mua sắm quần áo và các vật dụng thời trang khác cũng như có chiều hướng ra quyết định mua sắm dựa trên thương hiệu hơn là giá cả A. Người gốc Tây Ban Nha B. Người da đen C. Người Mỹ gốc châu Á D. Người Mỹ gốc Arập 4. Nhiều công ty đã sử dụng phương pháp tiếp thị Permission-based e-mail thư điện tử được gửi đến những người đã đăng ký nhận thư từ một công ty một trang web hay một cá nhân cụ thể . Khi phương pháp này trở nên phổ biến trong lĩnh vực tiếp thị bạn nghĩ cách thức nào dưới đây sẽ mất ưu thế A. Conversion rates Số phần trăm người nhận .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.