Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Quy trình chế tạo chi tiết máy: Chế tạo phôi, gia công chuẩn bị phôi, gia công nhiệt cải thiện điều kiện cắt, gia công cắt gọt các bề mặt còn lại, Kiểm tra trước nhiệt luyện, nhiệt luyện, làm sạch sau nhiệt luyện. Sau khi học, sinh viên làm được: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết máy Thiết kế đồ gá gia công và các trang bị công nghệ khác Thiết kế qui trình công nghệ lắp ráp Tổ chức quá trình sản xuất hợp lý. | CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (Machinery manufacturing technology) Hồ Viết Bình QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO MÁY CẦN CÓ: + BẢN VẼ THIẾT KẾ MÁY (BẢN VẼ LẮP) + BẢN VẼ CÁC CHI TIẾT MÁY QUÁ TRÌNH: + CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT + LẮP RÁP + CHẠY THỬ + ĐIỀU CHỈNH + NGHIỆM THU + BẢO QUẢN (SƠN, ĐÓNG THÙNG ) Hồ Viết Bình QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO CHI TIẾT MÁY 1- Chế tạo phôi 2- Gia công chuẩn bị phôi 3- Gia công nhiệt cải thiện điều kiện cắt 4- Gia công cắt gọt để tạo chuẩn công nghệ 5- Gia công cắt gọt các bề mặt còn lại 6- Kiểm tra trước nhiệt luyện 7- Nhiệt luyện 8- Làm sạch sau nhiệt luyện Hồ Viết Bình 9- Kiểm tra sau nhiệt luyện (độ cứng,độ cong, vết nứt ) 10- Gia công sửa lại các bề mặt làm chuẩn 11- Gia công tinh các bề mặt yêu cầu chính xác cao 12- Tổng kiểm tra 13- Các nguyên công bảo quản (mạ, nhuộm, sơn ) 14- Đóng gói chi tiết (nếu xuất xưởng), chuyển sang phân xưởng lắp ráp Hồ Viết Bình Để chế tạo chi tiết cần biết: Phương pháp gia công Thiết bị gia công Đồ gá gia công Dụng cụ cắt Các trang bị khác | CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (Machinery manufacturing technology) Hồ Viết Bình QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO MÁY CẦN CÓ: + BẢN VẼ THIẾT KẾ MÁY (BẢN VẼ LẮP) + BẢN VẼ CÁC CHI TIẾT MÁY QUÁ TRÌNH: + CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT + LẮP RÁP + CHẠY THỬ + ĐIỀU CHỈNH + NGHIỆM THU + BẢO QUẢN (SƠN, ĐÓNG THÙNG ) Hồ Viết Bình QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO CHI TIẾT MÁY 1- Chế tạo phôi 2- Gia công chuẩn bị phôi 3- Gia công nhiệt cải thiện điều kiện cắt 4- Gia công cắt gọt để tạo chuẩn công nghệ 5- Gia công cắt gọt các bề mặt còn lại 6- Kiểm tra trước nhiệt luyện 7- Nhiệt luyện 8- Làm sạch sau nhiệt luyện Hồ Viết Bình 9- Kiểm tra sau nhiệt luyện (độ cứng,độ cong, vết nứt ) 10- Gia công sửa lại các bề mặt làm chuẩn 11- Gia công tinh các bề mặt yêu cầu chính xác cao 12- Tổng kiểm tra 13- Các nguyên công bảo quản (mạ, nhuộm, sơn ) 14- Đóng gói chi tiết (nếu xuất xưởng), chuyển sang phân xưởng lắp ráp Hồ Viết Bình Để chế tạo chi tiết cần biết: Phương pháp gia công Thiết bị gia công Đồ gá gia công Dụng cụ cắt Các trang bị khác Quy trình công nghệ Hồ Viết Bình MỤC TIÊU MÔN HỌC Sau khi học, sinh viên làm được: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết máy Thiết kế đồ gá gia công và các trang bị công nghệ khác Thiết kế qui trình công nghệ lắp ráp Tổ chức quá trình sản xuất hợp lý Hồ Viết Bình NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐiỂN HÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP Hồ Viết Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]-Công nghệ chế tạo máy – NXBKHKT- NĂM 2008 [2]-Cơ sở công nghệ chế tạo máy– NXBKHKT- NĂM 2003 [3]-Công nghệ chế tạo chi tiết máy- ĐHBK TP- NĂM 1998 [4]-Kỹ thuật chế tạo – ĐHBK TP- NĂM 2003 [5]-Đồ gá gia công cơ khí- NXB ĐÀ NẴNG – NĂM 2000 [6]-Đồ gá gia công cơ – NXBKHKT- NĂM 2004 [7]-Đồ gá cơ khí hóa và tự động hóa – NXBKHKT- NĂM 2002 [8]-Fundamentals of Manufacturing Engineering, 1987 [9]-Materials and Processes in Manufacturing, 2003 TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH Công nghệ chế tạo máy- ĐHSPKT- 2008 Hồ Viết Bình Phương pháp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    22    1    27-01-2022
38    24    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.