MỘT SỐ ĐIỀU NÊN BIẾT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG GIAO TIẾP

Trong giao tiếp, ngôn ngữ là công cụ quan trọng số một. Hiểu biết và khéo léo trong việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp là một trong yếu tố góp phần gây thiện cảm đối với người đối diện, tạo sự thành công trong giao tiếp. Chúng ta có thể tham khảo những ý kiến dưới đây của Giáo sư Nguyễn Văn Lê về sự giao tiếp bằng ngôn ngữ:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    3    1    09-05-2021