Bệnh răng miệng

Bệnh răng miệng là bệnh phổ biến tại nước ta và trên thế giới, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người và sự phát triển chung về văn hóa- kinh tế- xã hội. Bảo vệ sức khỏe và dự phòng bệnh răng miệng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. | LỜI NÓI ĐẦU Bệnh răng miệng là bệnh phổ biến tại nước ta và trên thế giới gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con người và sự phát triển chung về văn hoá - kinh tế - xã hội. Bảo vệ sức khoẻ và dự phòng bệnh răng miệng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Nhằm trang bị cho sinh viên y khoa về kiến thức kỹ năng cơ bản và thái độ cần thiết để đáp ứng được nhu cầu y tế địa phương và quốc gia trong giai đoạn hiện nay Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Đại học Huế đã sử dụng giáo trình Răng Hàm Mặt làm tài liệu giảng dạy đào tạo bác sỹ đa khoa hệ sáu năm và hệ bốn năm đồng thời làm tài liệu tham khảo cho một số đối tượng khác. Giáo trình nầy đã được tập thể giảng viên của khoa đã biên soạn chỉnh sửa và bỗ sung. Nội dung giáo trình thống nhất với cuốn Sách Xanh của Bộ Y Tế xuất bản 2006 xác định các kiến thức thái độ và kỹ năng cần đạt khi tốt nghiệp bác sỹ y khoa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Đại học Huế Ban Giám Hiệu Phòng Đào Tạo Đại Học và toàn thể cán bộ giảng dạy Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại Học Y Dược Huế đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành giáo trình nầy. Chúng tôi xin hoan nghênh tiếp thụ mọi ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và các bạn sinh viên để giáo trình nầy ngày càng hoàn thiện hơn. Trưởng Ban Biên tập Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt NGUYỄN TOẠI BAN BIÊN TẬP 1. Nguyễn Toại Giảng viên chính GVC 2. Lê Hồng Liên GVC 3. Nguyễn Thúc Quỳnh Hoa GVC 4. Trần Thanh Phước GVC 5. Vũ Thị Bắc Hải GVC CHỦ BIÊN NGUYỄN TOẠI NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN LÊ HỒNG LIÊN NGUYỄN THÚC QUỲNH HOA TRẦN THANH PHƯỚC VŨ THỊ BẮC HẢI Giảng viên chính Giảng viên chính Giảng viên chính Giảng viên chính Giảng viên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.