Tóm tắt bài giảng môn học Quang điện tử và Quang điện

Hiệu ứng quang điện là một hiện tượng điện - lượng tử, trong đó các điện tử được thoát ra khỏi vật chất sau khi hấp thụ năng lượng từ các bức xạ điện từ. Hiệu ứng quang điện đôi khi được người ta dùng với cái tên Hiệu ứng Hertz, do nhà khoa học Heinrich Hertz tìm ra. | TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN Optoelectronic and Photoelectronic Devices CHƯƠNG 1 CƠ SỞ QUANG ĐIỆN TỬ . MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1 Tia Ray Đường truyền của 1 tia bức xạ beam of radiation điện từ invisible ultraviolet visible infrared Thường được biểu diển bởi một mũi tên hay đường thẳng chỉ thị đường không gian mà bức xạ sẽ đi qua. Chùm bức xạ phân kỳ expanding beam được mô tả bởi nhiều tia ray . 2 chiết suất và phản xạ Chiết xuất của môi trường n c v với c vận tốc ánh sang trong chân không v vận tốc truyền sóng trong môi trường đang xét. Góc khúc xạ sin ộ sin 0 với n chiết xuât của môi trường chứa tia tới n n chiết xuât của môi trường khúc xạ. Với liquid or glass n - Glass n - thủy tinh tinh khiết grown glass n thủy tinh quang học n Tinh thể và bán dẫn n Đa phản xạ nội multiple internal reflection giữ hai mặt song song của một môi trường có một số đặc trưng sau Khoảng cách tách các tia phản xạ lần một và lần2 2 lần liên tiếp d phụ thuộc góc tới và chiều dày của môi trường ví dụ thuỷ tinh quang học n 1 5 dày 1 cm có d- 0 73cm khi góc tới 0 -40o và dị khi 0 ị. 1 Cường độ tia phản xạ và tia truyền qua - Tỷ số cường độ tia phản xạ lần 1 tia tới r - n 1 khi e 400 với thủy I0 n 1 2 tinh. - Giả thiết hầu hết năng lượng phản xạ tập trung ở các chùm tia phản xạ Ir1 và Ir2 thì năng lượng chùm tia phản xạ cho bởi r 2r - 2r2 r3 với r tỉ số phản xạ hiệu dụng tổng net effective reflected ratio - Khi đó số truyền qua T IT1 I0 1- r Ví dụ Cho n 1 n e 0 tìm r T và tính lỗi gần đúng. 3 Gương và bộ phản xạ lùi retro reflector Gương - Là linh kiện quang phản xạ hầu hết bức xạ tới. - Có 1 mặt được mài bóng và được phủ một lớp vật liệu phản xạ ở vùng bước sóng quan tâm. Với ánh sáng khả kiến thường dùng bề mặt phủ bạc hoặc nhôm với vùng hồng ngoại thường dùng mặt phủ vàng. Các loại gương đặc biệt có phủ diện môi . - Các hệ gương quang học tường gọi là các gương mặt thứ nhất lớp phản xạ ở trên mặt hướng vè phía nguồn. - Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
171    258    4    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.