Đi vào thế giới vi mô

Khi người ta cố gắng áp dụng cơ học cổ điển và điện động lực học cổ điển để giải thích các hiện tượng nguyên tử thì dẫn tới những kết quả mâu thuẫn rất sâu sắc với thực nghiệm. Một trong những mâu thuẫn rõ ràng nhất xuất hiện khi áp dụng động lực học thông thường vào nguyên tử cho rằng các electron chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo cổ điển. | Đi vào thế giới vi mô 1 A. THẾ GIỚI VI MÔ LÀ GÌ TẠI SAO PHẢI NGHIÊN CỨU THẾ GIỚI VI MÔ Thế giới vi mô là tập hợp của các hạt có kích thước nhỏ cỡ nguyên tử 10-10 m và nhỏ hơn nữa. Đi vào thế giới vi mô các quy luật cổ điển được thay thế bằng các quy luật lượng tử. Các quy luật lượng tử này tổng quát hơn và nó bao gồm các quy luật cổ điển như những trường hợp riêng. Vật lý học cổ điển là vật lý học không kể đến thuyết tương đối và thuyết lượng tử. Vật lý học cổ điển dựa trên cơ sở của hai lý thuyết cơ bản là Cơ học Newton và Lý thuyết điện từ Maxwell. Nơi mà các định luật Newton làm cơ sở cho toàn bộ cơ học nếu thêm vào phép thống kê thì nó làm cơ sở cho nhiệt học. Hệ thống các phương trình Maxwell về điện từ trường biểu diễn lý thuyết tổng quát của tất cả các hiện tượng điện từ và quang học. Đối với các hiện tượng vật lý mà ta biết đến vào khoảng cuối thế kỉ XIX thì vật lý học cho kết quả phù hợp với thực nghiệm và là lý thuyết hoàn chỉnh và chặt chẽ Về mặt Logic trong phạm vi ứng dụng của nó. Từ cuối thế kỉ XIX trở về sau người ta thấy cả những hiện tượng không thể giải thích được bằng lý thuyết cổ điển như Tính bền của nguyên tử quy luật bức xạ của vật đen quang phổ đó đến nay việc xây dựng một khái niệm mới về lượng tử đó là bước đầu của công việc hình thành cơ học lượng tử. Là môn khoa học nghiên cứu thế giới vi mô. Trong bản thu hoạch này sẽ trình bầy những đặc thù của thế giới vi mô mà em đã nhận thức được. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Khi người ta cố gắng áp dụng cơ học cổ điển và điện động lực học cổ điển để giải thích các hiện tượng nguyên tử thì dẫn tới những kết quả mâu thuẫn rất sâu sắc với thực nghiệm. Một trong những mâu thuẫn rõ ràng nhất xuất hiện khi áp dụng điện động lực học thông thường vào mẫu nguyên tử cho rằng các electron chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo cổ điển. Chuyển động này cũng như các chuyển động được gia tốc của các hạt tĩnh điện electron phải không ngừng bức xạ sóng điện từ. Khi bức xạ electron sẽ mất dần năng lượng của

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.