Cơ sở viễn thông_ Chương 1

Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương "Tin tức và hệ thống thông tin" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông. | Cơ sở viễn thông Phạm Văn Tấn Chương I TIN TỨC VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ. PHÂN LOẠI CÁC NGUỒN TIN TỨC VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN. SÓ NG XÁC ĐỊNH VÀ SỏNG NGẪU NHIÊN. SƠ ĐỒ KHỐI MỘT HỆ VIỄN THÔNG. SỰ PHÂN CHIA CÁC VÙNG TẦN SỐ FREQUENCY ALLOCATIONS . SỰ TRUYỀN SÓNG ĐIỆN TỪ. SỰ ĐO TIN TỨC. CÁC HỆ THÔNG TIN LÝ TƯỞNG. MÃ HÓA CODING . Trang Cơ sở viễn thông Phạm Văn Tấn LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ. - Từ cuối thế kỹ 18 đầu thế kỹ 19 công nghệ phát thanh và truyền thông bằng điện đã được phát triển. - Năm 1820 George Ohm đã đưa ra công thức phương trình toán học để giải thích các tín hiệu điện chạy qua một dây dẫn rất thành công. - Năm 1830 Michall Faraday đã tìm ra định luật dẫn điện từ trường. - Có thể coi lịch sử thông tin dữ liệu được bắt đầu vào năm 1937 với sự phát minh điện tín Samuel F. . Đó là hệ thống truyền các xung điện biểu diễn cho các dấu chấm và vạch tương đương với các số nhị phân 1 0 trên các đường dây đồng nhờ các máy cơ điện. Các tổ hợp khác nhau của các mã này thay cho các chữ số dấu . được gọi là mã Morse. - Năm 1840 Morse đăng ký sáng kiến về điện tín ở Mỹ. - Năm 1844 đường đây điện tín đầu tiên được thiết lập giữa Baltimore và Washington DC. - Năm 1849 bản tin đầu tiên được in ra nhưng với vận tốc rất chậm nhưng đến năm 1860 vận tốc in đạt 15 bps. - Năm 1850 đại số Boole của George Boole tạo ra nền móng cho logic học và phát triển rờ le điện. Trong khoảng thời gian gian này các đường cáp đầu tiên xuyên qua đại tây dương để lắp đặt hệ thống điện tín. - James Clerk Maxwell đã đưa ra học thuyết điện từ trường bằng các công thức toán học vào năm 1980. Căn cứ vào các học thuyết này Henrich Hertz đã truyền đi và nhận được sóng vô tuyến thành công bằng cách dùng điện trường lần đầu tiên trong lịch sử. - Tổng đài điện thoại đầu tiên được thiết lập vào năm 1876 ngay sau khi Alexander Grâhm Bell đã phát minh ra điện thoại . Năm năm sau Bell bắt đầu dịch vụ gọi đường dài giữa New York và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.