Cơ sở viễn thông_ Chương 4

Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương " Biến điệu biên độ" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông. | Cơ Sở Viễn Thông Phạm Văn Tấn Chương IV BIẾN ĐIỆU BIÊN ĐỘ ĐẠI CƯƠNG. SỰ BIẾN ĐIỆU MODULATION . BIẾN ĐIỆU BIÊN ĐỘ SÓNG MANG BỊ NÉN 2 BĂNG CẠNH DSB SCAM . DOUBLE - SIDE BAND SUPPRESSED CARRIED AMPLITUDE MODULATION . BIẾN ĐIỆU BIÊN ĐỘ SÓNG MANG ĐƯỢC TRUYỀN 2 BĂNG CẠNH. HIỆU SUẤT. CÁC KHỐI BIẾN ĐIỆU. CÁC KHỐI HOÀN ĐIỆU DEMODULATORS . TRUYỀN MỘT BĂNG CẠNH SINGLE SIDEBAND S SB. BIẾN ĐIỆU AM TRỰC PHA. BIẾN ĐIỆU BĂNG CẠNH SÓT VESTIGIAL SIDEBAND VSB. AM STEREO. Trang Cơ Sở Viễn Thông Phạm Văn Tấn ĐẠI CƯƠNG Hình trình bày một mẫu dạng sóng của tiếng nói mà ta muốn truyền đi. Nó không có một đặc trưng riêng biệt nào và tùy thuộc rất nhiều vào âm thanh được tạo ra. Vì dạng sóng chính xác không được biết nên ta có thể nói như thế nào về hệ thống cần thiết để truyền nó Trong trường hợp tiếng nói hay bất kỳ một tín hiệu Audio nào câu trả lời dựa vào sinh lý học. Tai người ta chỉ có thể đáp ứng với những tín hiệu có tần số khoảng dưới 15kHz số này giảm theo tuổi tác . Vậy nếu mục đích cuối cùng của ta là nhận những tín hiệu audio phải giả sử rằng ảnh F của tín hiệu là zero khi f I 15kHz. S f 0 f fm Với fm 15kHz . Hình Dạng sóng của tiếng nói Những hòa âm hoặc những dụng cụ phát âm khác có thể tạo ra những thành phần tần số cao hơn 15kHz dù tai người không thể nghe được. Tuy nhiên nếu một trong những tín hiệu nay đi qua một lọc hạ thông có tần số cắt 15kHz thì ngỏ ra của lọc nếu đưa đến loa sẽ tạo lại giống như tín hiệu vào. Như vậy ta đã giả sữ rằng tín hiệu đã bị giới hạn bởi một tần số trên upper frequency vào khoảng 15kHz. Bây giờ ta giả sử lấy một tín hiệu audio và cố truyền qua không khí - Bước sóng của tín hiệu 3KHz trong không khí khoảng 100km. Một anten 1 4 sóng sẽ dài 25km Điều ấy không thể thực hiện. Và nếu giả sử ta có thể dựng được anten thì ta còn gặp phải 2 vấn đề. Thứ nhất liên quan đến những tính chất của không khí và tần số audio. Những tần số này truyền không hiệu quả trong không khí. Thứ hai sự giao thoa do các dãy tần các đài phát phủ lên nhau. Vì

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.