Thực hành vi xử lý

Những kiến thức được diễn đạt trong tài liệu này là những ý kiến mang tính chủ quan mà người viết muốn san sẻ với các bạn đọc có cùng mối quan tâm và chỉ liên quan đến những vấn đề cơ bản của kỹ thuật vi xử lý nói chung, không phải là kiến thức áp dụng cho một loại vi xử lý cụ thể. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƯỜnG đại học BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC VÀ Kỹ thuật máy tính THỰC HÀNH VI XỬ LÝ BM Kỹ thuật Máy tính 2009 Giới thiệu Mục Lục Mục Bài 1 Giới thiệu MPLAB IDE và KIT Môi trường phát triển Nạp file hex vào vi điều khiển Debug dùng MpLab Debug onchip dùng Mplab Bài Bài 2 Khảo sát cổng xuất Kiến thức liên Các thanh ghi điều khiển cổng xuất Kết nối Các bước hiện thực yêu cầu Chương trình mẫu yêu cầu Các bước hiện thực yêu cầu Chương trình mẫu yêu cầu Bài Bài 3 Khảo sát cơ chế ngắt quãng giao tiếp LCD ký Kiến thức liên Tóm tắt các thanh ghi điều khiển Các bước hiện thực yêu cầu Chương trình mẫu yêu cầu LCD ký tự Hình dạng và ý nghĩa các chân .31 Tổ chức vùng nhớ của Các lệnh giao tiếp với Khởi tạo LcD. .35 Các bước hiện thực yêu cầu Bài Bài 4 Khảo sát bộ định Các bước hiện thực yêu cầu Chương trình Bài Bài 5 Kỹ thuật quét ma trận Kết nối mạch ma trận Các bước hiện Bài Bài 6 Kỹ thuật quét Cấu tạo LED 7 đoạn và LED ma Kết nối Các thanh ghi liên quan và cách điều Các bước hiện Bài Bài 7 Khảo sát bộ truyền nhận nối Các bước hiện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.