Chương trình đo điện_ Chương 3

Tài liệu chương trình đo điện_ Chương " Đo điện trở" dành cho các bạn học sinh sinh viên đang theo học các ngành điện- điện tử tham khảo. | Chương 3: Đo điện trở điện trở bằng vôn-kế và ampe-kế. điện trở dùng phương pháp đo điện áp bằng biến trở. đo điện trở trong ohm kế. Wheatstone đo điện trở. đôi Kelvin. điện trở có trị số lớn. định chỗ hỏng cách điện dây dẫn bằng phương pháp mạch vòng. điện trở cọc đất. điện trở trong . điện tử điện trở bằng vôn-kế ampe-kế Hình a: Cách mắc rẻ dài. Hình b: Cách mắc rẻ ngắn. Rẻ dài: Trị số đo R’x = V/I = Rx+RaĐể kết quả đo chính xác: Rx » Ra.(nội trở ampe-kế). Rẻ ngắn: Trị số đo R’x = V/I = Rx//Ra . Để kết quả đo chính xác: Rx « Rg (nội trở vôn kế ). điện trở dùng phương pháp đo điện áp bằng biến trở Nguồn E cung cấp dòng I , điện áp rơi trên Rx là VRx, trên điện trở mẫu Rs là Vs , ta có: VRx/Vs = RxI/RsI, suy ra: Rx = . VRx và Vs được đo bằng phương pháp biến trở. Phương pháp này không phụ thuộc vào dòng I. đo điện trở trong ohm kế Có 2 loại ohm kế: Nối tiếp và song song. . | Chương 3: Đo điện trở điện trở bằng vôn-kế và ampe-kế. điện trở dùng phương pháp đo điện áp bằng biến trở. đo điện trở trong ohm kế. Wheatstone đo điện trở. đôi Kelvin. điện trở có trị số lớn. định chỗ hỏng cách điện dây dẫn bằng phương pháp mạch vòng. điện trở cọc đất. điện trở trong . điện tử điện trở bằng vôn-kế ampe-kế Hình a: Cách mắc rẻ dài. Hình b: Cách mắc rẻ ngắn. Rẻ dài: Trị số đo R’x = V/I = Rx+RaĐể kết quả đo chính xác: Rx » Ra.(nội trở ampe-kế). Rẻ ngắn: Trị số đo R’x = V/I = Rx//Ra . Để kết quả đo chính xác: Rx « Rg (nội trở vôn kế ). điện trở dùng phương pháp đo điện áp bằng biến trở Nguồn E cung cấp dòng I , điện áp rơi trên Rx là VRx, trên điện trở mẫu Rs là Vs , ta có: VRx/Vs = RxI/RsI, suy ra: Rx = . VRx và Vs được đo bằng phương pháp biến trở. Phương pháp này không phụ thuộc vào dòng I. đo điện trở trong ohm kế Có 2 loại ohm kế: Nối tiếp và song song. kế nối tiếp: Mạch đo như hình a. Dòng điện qua cơ cấu chỉ thị Im = Eb/(Rx+R1+Rm). Khi Rx → 0Ω, Im → Imax(dòng cực đại cơ cấu đo). Khi Rx → ∞Ω , Im → 0 (không có dòng qua cơ cấu đo). khi Rx = R1+Rm, Im = Imax/2 (kim ở vị trí giữa thang đo). Thang đo không tuyến tính như hình b . kế nối tiếp thực tế Thực tế nguồn Eb có thể thay đổi,khi Rx →0, Im qua cơ cấu không bằng Imax nên mạch đo mắc thêm R2. Theo mạch trên ta có: Ib = Eb/(Rx+R1+R2//Rm). Nếu R2//Rm<

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.