Lecture 4: MẠCH TỔ HỢP

Hai hàm Boolean bằng nhau khi với cùng ngõ vào chúng cho ngõ ra giống nhau. Khi thực hiện mạch, ta nên đưa hàm Boolean về dạng tối ưu nhất Điều đó giúp thực hiện hàm Boolean với số cổng ít nhất, giảm chi phí thực hiện và tăng tốc độ của mạch. | Lecture 4: MẠCH TỔ HỢP Biên soạn: Bùi Quốc Bảo (Base on Floyd, Pearson Ed.) RÚT GỌN HÀM BOOLEAN A B F A B F RÚT GỌN HÀM BOOLEAN Hai hàm Boolean bằng nhau khi với cùng ngõ vào chúng cho ngõ ra giống nhau. Khi thực hiện mạch, ta nên đưa hàm Boolean về dạng tối ưu nhất Điều đó giúp thực hiện hàm Boolean với số cổng ít nhất, giảm chi phí thực hiện và tăng tốc độ của mạch. DẠNG CHÍNH TẮC SOP a b c F 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Function F is true if any of these and-terms are true! Condition that a is 0, b is 0, c is 1. OR Sum-of-Products form (SOP) CÁC DẠNG CHÍNH TẮC = m0 = m1 = m2 = m3 = m4 = m5 = m6 = m7 Note: Binary ordering Một minterm là một tích của các biến ngõ vào, các biến ở dạng bình thường hoặc là bù. Dạng chính tắc 1 (SOP) gồm các minterm OR lại với nhau a b c F 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 Two variables: a b minterm 0 0 a’b’ = m0 0 1 a’b = m1 1 0 a b’ = m2 1 1 a b = m3 Three variables: a b c minterm 0 0

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.