Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B

Thương mại điện tử là việc tiến hành các giao dịch thương mại thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác. Thương mại điện tử B2B là giao dịch thương mại (trao đổi tiến lấy hàng hóa hoặc dịch vụ) được tiến hành giữa hai doanh nghiệp bất kỳ thông qua mạng Internet, các mạng truyền thông và các phương tiện truyền thông khác | Học phần Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử B2B PGS TS. Nguyễn Văn Minh minhdhtm@ minhdhtm@ Giới thiệu học phần Số tín chỉ: 2 (30,3,9,3) Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử B2B và quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử B2B Tài liệu tham khảo Marc J. Schniederjans, Qing Cao, E-commerce operations management, World Scientific, 2002 Chan Kah Sing, Electronic commerce and Supply Chain Management, Thomson Learning và CIMNet, 2003 Gunjan Samtani, B2B Integration - A practical guide to Collaborative E-commerce, Imperial College Press, 2002 Các tài liệu khác Nội dung học phần Chương 1. Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử và giao dịch thương mại điện tử B2B Chương 2. Mô hình tổ chức công nghệ giao dịch thương mại điện tử B2B Chương 3. Kế hoạch tác nghiệp trong thương mại điện tử B2B Chương 4. Quản trị bán hàng trong thương mại điện tử B2B Chương 5. Quản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    86    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.