KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 10

Tromg mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành AOBC với A(-3;0) và giao điểm I(0;2) của hai đường chéo AB và OC. Tìm tọa độ các điểm B và C. Tính chu vi hình bình hành AOBC. Tính diện tích hình bình hành AOBC. | UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 Môn:TOÁN-LỚP 10 Thời gian:120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề kiểm tra có 02 trang ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ĐIỂM) Câu I: (1,25 điểm) Cho hàm số có đồ thị là ( Cm). 1. Cho .Tìm 2. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: “ . Câu II: (1,75 điểm) Cho hàm số có đồ thị là parabol ( P) 1. Tìm a,b,biết (P) có đi qua điểm C(1;-1) và có trục đối xứng là x=2. 2. Vẽ (P) 3. Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng Câu III: (2,0 điểm) 1. Tìm giá trị của p để phương trình: có nghiệm tùy ý x thuộc . 2. Giải phương trình sau: . Câu IV: (2,0 điểm) Tromg mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành AOBC với A(-3;0) và giao điểm I(0;2) của hai đường chéo AB và OC. 1. Tìm tọa độ các điểm B và C. 2. Tính chu vi hình bình hành AOBC. 3. Tính diện tích hình bình hành AOBC. RIÊNG (3,0 điểm)Thí sinh chọn một trong hai chương trình chương trình chuẩn: thí sinh làm câu Va và câu VIa Câu Va: (2,0 điểm) Cho M là một điểm thuộc đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC,cạnh a. 1. Chứng minh rằng: 2. Tính Câu VIa: (1,0 điểm) Cho phương trình 1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm. 2. Với giá trị nào của m dương thì phương trình có một nghiệm bằng 1?Tìm nghiệm còn lại. chương trình nâng cao: thí sinh làm câu Vb và câu VIb Câu Vb: (2,0 điểm) 1. Cho hai vec tơ khác ,không cùng số x sao cho hai vec tơ là cùng phương 2. Cho M là một điểm thuộc đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC,cạnh Câu VIb: (1,0 điểm) Giải và biện luận phương trình: ---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------- *Ghi chú: thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.