KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN LỚP 12

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh a,cạnh bên SA tạo với mặt đáy một góc chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của cạnh minh BC vuông góc theo a thể tích khối chóp . | UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010 Môn:TOÁN-LỚP 12 Thời gian:150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề kiểm tra có 02 trang ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ĐIỂM) Câu I: (3,0 điểm) Cho hàm số có đồ thị là ( Cm). 1. Khảo sát và vẽ đồ thị ( C) của hàm số với m=-1. 2. Dựa vào đồ thị ( C),tìm k để phương trình có đúng hai nghiệm. 3. Tìm m để ( Cm) có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác vuông cân. Câu II: (2,5 điểm) 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: . 2. Giải các phương trình sau: a) b) Câu III: (1,5 điểm) Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh a,cạnh bên SA tạo với mặt đáy một góc chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của cạnh BC. 1. Chứng minh BC vuông góc SA. 2. Tính theo a thể tích khối chóp . RIÊNG (3,0 điểm)Thí sinh chọn một trong hai chương trình chương trình chuẩn: thí sinh làm câu Iva và câu Va Câu Iva: (2,0 điểm) 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 3x-4y=0. 2. Tìm tập xác định của hàm số sau: . 3. Rút gọn biểu thức: Câu Va: (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng .Tính theo a diện tích xung quanh và thể tích của hình nón ngoại tiếp hình chóp đã cho. chương trình nâng cao: thí sinh làm câu Ivb và câu Vb Câu IVb: (2,0 điểm) 1. Tìm m để đồ thị của hàm số (với ) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A,B sao cho tiếp tuyến với đồ thị tại hai điểm A,B vuông góc nhau. 2. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số Câu Vb: (1,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng .Tính theo a diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. ---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------- *Ghi chú: thí sinh được sử dụng các loại máy tính cầm tay theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    79    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.