Bài giảng về Tín dụng quốc tế

Năm 2002 là một năm có nhiều biến động đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế đất nước nói riêng. Trước tình hình đó, NHĐT&PT VN đã có định hướng hoạt động phát triển cho toàn nghành như tích cực cơ cấu lại tài sản Nợ - Có theo hướng bền vững, xử lý nợ quá hạn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.